www.baaba.eu

 

 

 

از گپ، گپ می خیزد!

 

 

سخنی از ( بابا )

سخن بر سر مطلب ــ دقیقتر بگوییم ــ مطالبی از صفحه "شوخی با شعر شاعران"  در  "قطب نما"  میباشد؛  کار تدارکاتی این "صفحه"  را  دو خانم با احساس  و همرزم ما بعهده  دارند  که در پای صفحه خویش،  "انگک و بنگک"  امضا  می نمایند.

"انگک و بنگک"  گفتنی های خود شان را چنانچه  پیداست، به زبان  طنز  و شوخی بیان میدارند  که در اینکار هم، از قالب های های شعری  شاعرانی  بسیار  نامور  و یا بعضا "گمنام" ، استفاده می کنند؛  با گزینش چنین شیوه ایست که آنها  میکوشند،  البته در همآهنگی کامل  با مرام و سیاست  نشراتی "قطب نما"  ارگان مرکزی جبهه متحد ضد امپریالیسم  و ارتجاع ــ افغانستان،  توجه خوانندگان خود شان را به  گوشه های  معینی از واقعیت های خیلی تلخ  و دردناک جامعه  معطوف سازند، که سیاست های  زن ستیز  نیروهای  شناخته شده  ارتجاعی  و اعمال ضد بشری شان  در قبال  زنان کشور ــ  این محروم ترین  و تحت ستم ترین لایه اجتماعی، بخشی از آن میباشد.

اگر  کار "انگک و بنگک"  در  صفحه  "شوخی با شعر  شاعران"  پژواک  حقیقی خودش را بویژه  در استقبال  و پذیرش دوستداران "قطب نما" داشته است،  هستند اما کسانی  همچون ( ف. س ) که به هر  دلیلی،  متأسفانه  نتوانسته اند همین پیام خیلی رسا  و گویای شان را  بدرستی  دریافته  و در نتیجه،  از  برخی گفته های  ایشان،  البته برخلاف  آنچه هست، تعبیری مطلقا ذهنی وعکسی نموده اند!

اگر درک  و استنباط  ذهنی محض   افراد از یک پدیده، می تواند صور  منطقی متفاوتی داشته باشد، مگر نقد علمی و یا ادبی  مشخص  آن، و به سیاق دیگر نحوه  معالجه اش را، بناگزیر می بایست چار چوبه معینی از  اصول  و ضابطه های  علمی، منطقی و اخلاقی مقید سازد؛  در غیر آن، مرز میان ارزش  و ضد ارزش  مخدوش، و  در نتیجه  مقدور نخواهد بود  تا  انتقاد  را هم  از اتهام  تفکیک کرد.  همین  دو طرز تلقی باهم متعارض  و شیوه های برخورد  از هم متمایز  را  می توان  در سر و صدای  برپا  شده  میان شخص ( ف. س )  و  "انگک و بنگک"  ملاحظه  نمود.

صفحه "شوخی با شعر شاعران"  در  "قطب نما" ی  شماره  ۱۳ ،  ظاهرا  موجبه ای  بدست  آقای ( ف. س )  داده  تا برخی از مطالب آن را  در نامه ای  بعنوان "اشتباه  یا سقوط  در لجنزار ابتذال"  بگفته  خودش انتفاد   کند؛   همین  نامه  و بویژه  شیوه  بیان  اظهارات ( ف. س ) ،  "انگک و بنگک"  را برآن داشته  تا در دفاع از موضوعات  مورد بحث،  ایراد های آقای ( ف. س )  را  در نوشته ای  بعنوان  ( در سوگ "زنی"  که  "خر"  نشده بود )  پاسخ گفته  و به تعبیری،  "نقدی بر نقد"  خویش  را ارائه  نمایند.

در  واکنش به همین  دفاعیه "انگک و بنگک"  است که ( ف. س )  نامه دومی خودش بعنوان (  پاسخ به فحش نامه انگک و بنگک )  را  انتشار میدهد.

  نامه  دومی ( ف. س ) هم،  طبیعتا پاسخ  خودش را  در پی دارد؛  پاسخ آن، یک نامه خالی اما توأم  با پیامی بعنوان ( در پاسخ به یک نامه تهی )  از "انگک و بنگک"  میباشد،  که با  عبارت  "محترم  ف. س"  آغاز،  و با درج این عبارت  مختصر در پای  نامه پایان یافته  است:   برایتان شفا عاجل آرزو  میکنیم.   اینست چارچوبه کلی تمام ماجرا.

  نامه های ( ف. س ) در یک سایت انترنتی بنام "پیام آزادی"  انتشار یافته،  و اولین دفاعیه "انگک و بنگک" هم در نشریه خودشان، یعنی  در "قطب نما"؛   البته همین دفاعیه همچنان بغرض نشر در "پیام آزادی" ، جاییکه نامه های ( ف.س ) انتشار یافته اند، ارسال شده است که مسئولین آن اما، به هر دلیلی که نزد خودشان است، از نشر آن امتناع  ورزیده ،  و بدینسان از ابتدایی ترین اصول یک مطبوعات مترقی و دموکراتیک واقعا آزاد  تخطی،  و بنابر این از طبیعی ترین حق دموکراتیک "انگک و بنگک" هم، چشم پوشی نموده اند!!!

اگر "پیام آزادی"  همانند آقای ( ف.س )  با چگونگی کار "انگک و بنگک"  در صفحه "شوخی با شعر شاعران"  موافق نبوده  و دیدگاه  های اعلام شده ایشان را  در جوابیه ( در سوگ "زنی"  که "خر"  نشده بود )  قبول هم نداشت، می توانست  با اتخاذ  یک موضع آموزنده  و اصولی،  به نقد آن متوسل گردیده  و بدینسان سهم خودش را  در این "گفتمان"  و  در اشاعه  یک فرهنگ  مبارزاتی مردمی،  به نحو فعال، سازنده  و موثری  ایفا نماید؛  این رویهمرفته  نه تنها حق مسلم،  بلکه  یکی  از  زمره  آن وظایفی می بود که  "پیام آزادی"  خودش را، بعنوان "ناشر افکار ملی ــ مترقی" ،  در انجام آن  متعهد دانسته است.  اما  متأسفانه  می بینیم که "پیام آزادی"  نه فقط بوظیفه  و تعهد  اعلام یافته خودش عمل ننموده  است؛  نه تنها  در قبال "انگک و بنگک"  تغافل و کم لطفی روا  داشته؛  بلکه  با نشر نامه های آقای ( ف.س )  و  قدغن نمودن انتشار دفاعیه خواهران همرزم "انگک و بنگک" ،  از دیدگاه  ما  از جاده  حق  و مساوات  هم  بدور  افتاده است!   

از آنجاییکه "پیام آزادی" ،  بدون ارائه هیچ دلیل موجه ای، مانع انتشار دفاعیه یک طرف مجادله گردیده  و در نتیجه،  با جانبداری خاموشانه خودش از طرف دیگر،  از نظر ما، چنانچه تذکار یافت، یکی از پایه ای ترین اصول دموکراتیک در امر مطبوعات واقعا آزاد را متأسفانه تخطئه نموده است،  بنابر این ( بابا ) هم ناگزیر میگردد تا بعنوان یک نتیجه گیری لازم، نام سایت مزبور را  از زمره  سایت های دموکراتیک در صفحه  "پیوند ها" ی  خودش حذف نماید.

سایت دموکراتیک ( بابا ) اینک لازم میداند تا بغرض اطلاع  و قضاوت خوانندگان خودش، مجموعه کامل همین "گفتگو"  های متذکره  را  در کنار  هم قرار  داده و به نشر بسپارد.

 علاوتا ( بابا ) نمی تواند در اینجا، از بیان  صریح  این باور خودش  ابا  ورزد که در "جدال"  برپا  شده مورد  نظر،  جبهه  حق کدام است. این قضاوت ( بابا )  قبل از همه، به کار عملی "انگک و بنگک"  در "قطب نما"  و بویژه  به  مواضع  آزادیخواهانه ضد ارتجاعی شان  در صفحه "شوخی با شعر شاعران" که بنام خودشان هم نشر میگردد،  استناد  دارد.

  تا جاییکه  به موقعیت فعلی زن  و سرنوشت  رقتبارش در واقعیت  عینی  اوضاع  و  شرایط  جامعه  مرد سالار افغانستان  ارتباط میگیرد،  دیدگاه ها و مواضع  روشنگرانه  دفاع  از  زن  "انگک و بنگک"  که به زبان  و شیوه  منحصر بفرد  خود شان هم،  یعنی  به زبان طنز  و شوخی، انتشار  می یابند،  بدور از  هرگونه  ابهام  و تردید است.  قصد  و  پیام  روشن  و الهام بخش "انگک و بنگک" در اینجا که عمدتا  اندیشه  و عمل زن ستیزانه  همه  نیروهای  شناخته شده  ارتجاعی  را  نشانه گرفته است،  بسان خط قرمزی،  بر سرتا سر  صفحه "شوخی با شعر شاعران"  کشیده شده است. 

این را هم  نباید نادیده  گرفت که  قضاوت ( بابا )  مضاف بر آنچه گقته آمد،  بر پایه  شناخت نزدیک و مستقیم خودش از هویت اصلی "انگک و بنگک"  استوار میباشد،  که  بمثابه  دو  زن فعال، رزمنده  و آگاه ،  دو  خواهر  با شرافت  و با شهامت  و  دو همرزم ثابت قدم و استوار،  ما را در عرصه  کار و پیکار آزادیخواهانه  ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی مشترک مان، در حرف و عمل همسویی  و همراهی می نمایند.

  افتخاری  چه بهتر از این که در یک چنین نبرد آزادیخواهانه و مردمی، همسنگرانی  رزمنده  و آگاه ، یعنی زنانی  از نمونه "انگک و بنگک" را  در کنار خود  داشته،  بل  در زیر پرچم پر اهتزاز  مبارزه  ضد زن ستیزی  و ضد ارتجاعی  آنها حرکت نمود، یعنی به قافله پیشرو راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ایشان پیوسته  و  در تئوری  و عمل  به آن  تعلق داشت! ...

 امیدواریم که با همین شرح مختصر در اینجا، توانسته باشیم قبل از همه  توجه آقای ( ف.س ) را  به یک خطای  فاحشی که مرتکب  گردیده  اند جلب نماییم؛ برعکس  چنانچه ایشان بازهم به  موضع  خودشان پافشاری  داشته باشند،  تقاضای ما اینست  که  بجای  فحش ها و ناسزا گویی های  ناحق،  ناروا  و خلاف  اصول انقلابی که سر تا پای هر دو  نامه  چناب شان را فراگرفته  است، بدور  از احساسات و در کمال شکیبایی،  به روش بحث علمی  و استدلال  منطقی تمسک جسته  و در نهایت  بر قضاوت خوانندگان تمکین نمایند.  ( بابا )  حاضر است که  این گفتگو را  با گزینش  همین  شیوه  که بر واقعیت عینی  و مستند تکیه داشته باشد، تا آنجایی که آقای ( ف.س )  و یا کس دیگری  حوصله آنرا  داشته  و علاقمند باشند، پیش ببرد.  بر این وعده  ما می توانند کاملا  حساب نمایند.

 اینک خوانندگان علاقمند بموضوع  را صمیمانه فرا می خوانیم تا نظریات و مواضع  تا کنونی هر دو طرف را  با رعایت مساوات  و " بیطرفی" علمی مطالعه نموده  و در نتیجه، قضاوت مستقل خود شان را نمایند؛  ناگفته پیداست که مطالعه  و بررسی نظریات دو طرف مجادله،  به ترتیب  ارائه  شده از نظر زمانی و با چشمداشت "اصل علیت" صورت خواهد گرفت.

                                                                                                                                  سایت ( بابا )