www.baaba.eu

 

 

هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان ( هجاما )

 

هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان هجاما رسالت وظیفه تاریخی خود می داند که در برابر حملات غیر مسوولانه و غرض مند به نیروهای انقلابی موضعگیری نماید.

چندی قبل به مطلبی تحت عنوان "هذیان های فرهنگیان" در نشریه بنام قطب نما برخوردیم. نویسنده مقاله که خود را "رهیاب" قلمداد نموده است در قسمتی از نوشته اش ره به ترکستان برده  به بیراهه توهمات پیوسته و ظالمانه یک خط فکری مشخص با پیشینه درخشان تاریخی و یکی از علمبرداران واقعی و استوار مقاومت مردم علیه استعمار و ارتجاع در طی دو و نیم دهه گذشته را به افترا می بندد. نویسنده مقاله جایگاه سالمترین خط سیاسی و تاریخی جامعه را در کنار خلق و پرچم قرار داده و چنین می نویسد:

( همچنان عده ای از روشنفکرانی که زمانی خودشان را "آزادیبخش" می نامیدند "چه بسا که در همان زمان کسانی چون رهیاب هم به آزادیبخش بودن فخر می فروختند" و اینک اما سر و کله شان از سفارت امریکا در کابل در ملاقات های آنچنانی با زلمی خلیل زاد سفیر و نماینده خاص جورج دبلیو بوش نمایان میگردد )

چقدر سبکسرانه و غیر مسئولانه است که حرکت سیاسی و تاریخی را که با ایثار خون صدها فرزند انقلابی، مشی مستقل ملی و انقلابی را در سرزمین ما ترسیم کرده و در تمام دوران حیات سیاسی اش به آن سخت وفادار مانده و از منافع زحمتکش ترین طبقات و اقشار جامعه با تمام توان دفاع کرده است، مورد تهمت قرار داد.

چقدر ساده و بی مصرف خواهد بود، با دهان گشاد و چشمان تنگ، دست در جیب نهادن و با پاهای بیحرکت از دور به تماشا ایستادن و انگاه  بیمورد دیگران را زیرپا نمودن و پیکره آنچنانی را به نمایش گذاشتن!

آقای "رهیاب" در ادامه مینویسند (  اینکه نامه سرگشاده عملا توسط همین ها انتشار  یافته باشد یا خیر، اما محتوی آن، با دیدگاه ها و مواضع اعلام شده ایشان از طریق امواج بی بی سی بطور مثال، کاملا مطابقت مییابد، که نمی شود در آن شک نمود. ) این اعتراف ایشان بسیار مهم و قابل توجه است. آقای "رهیاب" خود هم مطمئن نیست که چه کسانی این نامه را نوشته اند ولی برپایه ای حدسیات خود بدون کوچکترین احساس مسئولیت و ناراحتی وجدان به دیگران برچسپ میزنند و با دیده درایی تمام عیار مینویسد که با مواضع اعلام شده ایشان از طریق بی بی سی مطابقت دارد. ما از شما میپرسیم آقای رهیاب چه کسی و چه وقت بنام "آزادیبخش" از بی بی سی مواضع خود را گفته است؟ مگر این تراوشات یک ذهن بیمار نیست؟

"انقلاب عملیه ایست آگاهانه، هدفمند و متشکل" که در پراتیک اجتماعی از طریق رهنمایی و راهگشایی تجسم میابد، تحلیل و تجزیه حوادث و وقایع روزمره و بازی با کلمات در جملات بلند بالا و دهن پرکن قثط بدرد قناعت و اطفای احساسات لطیف و داغ روشنفکر برج عاج نشین خواهد خورد. لجن پراگنی های نابجا نه تنها دردی از آلام بی پایان جنبش را مداوا نخواهد کرد بلکه در یک حرکت فزیکی ــ منطقی به مکدر شدن سیمای عامل و یا عاملین احتمالی آن خواهد انجامید. آنهایکه از پشت خنجر میزنند، آنهای هستند که با همچو برخوردهای غیرمسئولانه، آگاهانه و یا غیر آگاهانه آب در آسیاب خائنین میریزند.

ممکن است در تلاطم زمان و نشیب و فراز حوادث فرد و یا افرادی از چنبره سیار انقلاب به دور بیفتد، اما خط تاریخی و افتخارآفرین "آزادیبخش" که با خون نسلی از شهدای جنبش انقلابی کشور ترسیم شده است همچنان پایا و استوار باقی میماند. هنوز وظایف زیادی بدوش نسل انقلابی کنونی سنگینی میکند، یقینا دشمن تراشی جز آن وظایف نیست چون زحمتکشان افغانستان دشمنان زیادی دارند.

                                       

                                                                  هجاما                              

                                                                   25. 02. 2005                        

 

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu