www.baaba.eu

 

 

فراخوان

 

صفوف خویش را فشرده سازیم، در برابر تهاجم

و توطئه های تبهکارانه امپریالیسم  و ارتجاع  استوارانه مقاومت نماییم!

 

 

رویداد ۱۱  سپتامبر در نیویارک که تومار زندگانی هزاران انسان بیگناه  را درهم پیچید، زمینه ساز هدفمند تحولات گسترده  و پر سر و صدایی بوده  که اینک در پیامد آن، شاهد تهاچم لجام گسیخته امریکا و متحدینش در افغانستان میباشیم.

این لشکر کشی امپریالیستی، چنانچه خود اذعان داشته اند، بمثابه یک نمونه "جنگ جدید قرن بیست و یک" تحت شعار دروغین" جبهه جهانی جنگ علیه تروریسم "  و با هدف اغواگرانه دفاع از ارزش های جهانی به اصطلاح آزاد  که همان " تمدن غربی" را تداعی نماید، صورت میگیرد.

در این سناریوی مضحک، زعامداران امریکا و سایر همگنان امپریالیستش که خیر، حتی مرتجعین قلاده به گردن منطقه ای شان همچون ژنرال های پاکستانی، آخوند های جمهوری اسلامی و شیخ خای عربی هم با یک چرخش اکروباتیک ( ! ) به عنوان مشعلداران "جبهه جهانی جنگ ضد تروریستی" که آماج مستقیم آن، گویا باند تروریستی اسامه بن لادن ــ هرچند که این مسئله بخودی خود، هنوز هم جدال برانگیز میباشد ــ  و حامیان طالبی اش باشد، قلمداد گردیده است.

اسامه بن لادن از آنجاییکه میدانیم، گماشته و فرستاده  ( سیا ) در افغانستان بوده که در زمان اشعال افغانستان توسط شوروی در سال های هشتاد، در کنار مجاهدین اسلامی افغان قرار داشت و با دست باز علیه هرگونه مظهر روشنگرانه و دموکراتیک نیروهای افغانی که برای دموکراسی و جامعه ی فارغ از استثمار مبارزه میکردند، تا سرحد نابودی شان کوشیده و هم در معاملات مواد مخدر با سیا  و آی. اس. آی  همدست بود.  وقتی که امریکا در سال های نیمه نود  توجه دوباره خود را به افغانستان معطوف داشت و هنوز حکومت ربانی در کابل مستقر بود، وی به افغانستان آمد و برای بقدرت رساندن طالبان فعالیت نمود.  امارت طالبان یک رژیم زن ستیز  و عقب مانده ای میباشد که در مورد کار کردن، حق فراگرقتن تعلیم، بر گشت و گذار زنان، قیود وضع کرده  و حتی موسیقی و سینما را قدغن نمودند.  طالبان که نتوانستند برای بوجود آوردن یک "صلح" سراسری که منافع امپریالیسم امریکا در افغانستان و کشور های منطقه را تأمین نماید، دیگر برای امریکا درد بخور نبوده و یک شبه بن لادن تروریست و امارت طالبان هم حامی تروریسم گردید و به این بهانه دست مداخله در افغانستان را باز گذاشته تا اینکه جبهه ای از کشور های امپریالیستی و ارتجاعی را بر ضد افغانستان سازمان داده  و ارتجاعی ترین نیرو های اسلامی را که همانا جبهه شمال میباشد و دست کمی ار جنایات طالبان ندارند، به رهبری شاه سابق به همکاری طلبیده  و با بمباران هوایی  دست به کشتار مردم افغانستان می زند و افغانستان را لابراتوار  استعمال سلاح مدرن ساخته است.

سیاست امپریالیست ها همیشه بر ضد منافع خلق ها بوده  و این سیستم لعنتی هزاران هزار انسان را قربانی سیاست جنگ غارتگرانه خود میکند و جز فقر و تنگدستی  و بیکاری ثمره دیگری ببار نمی آورد.  گلوبالیراسیون که یکی از مظاهر این سیستم بوده  با مقاومت آگاهانه و سرسختانه  خلق های جهان از سیاتل گرفته تا ژنوا مواجه شده است و این جنبش ها دارد وسعت و دامنه بشتری را کمایی میکند.  امپریالیست ها زیر نام "مبارزه با تروریسم" تلاش میکنند با ایجاد فضای رعب و وحشت، دامن زدن به راسیسم... سیاست خفقان پولیسی را عملی سازند.  و براین مبنا دستاورد های سیاسی و اجتماعی زحمتکشان را به یغما می برند.

آنطور که جهان شاهد آن بوده که امپریالیسم امریکا  در عراق و بالکان به کشتار خلق های بیگناه دست زدند و جز ویرانی کشور، فقر، بی نوایی و صد ها مصیبت دیگر ارمغانی نداشته و نخواستند نظام سیاسی و جایگاه دیکتاتور ها  را که در خدمت منافع شان می باشد، از بین بردارند.  اینبار امریکا در افغانستان هم نیروهای شمال را که رهبری آن بدست نیروهای پرچمی خادیست ( سازمان امنیتی ) میباشد و مجمعی ست از خلقی ها، ستمی ها و قوت های ارتجاعی  که زمانی در کابل مستقر بودند و جز کشتار مردم حاصل دیگری ندارند، با جرگه ای از قاچاقبران، متنفذین قوم  و بوروکرات های سابق که ذره ای دلسوزی با مردم خود ندارند، یکجا نموده  و برای برآورده ساختن منافع خود بعوض طالبات سرهمبندی میکنند. و به وسیله زور بر مردم افغانستان تحمیل می نمایند.

مردم افغانستان با این شیادی ها آشنا بوده  و تنها به ساختن دولتی تن میدهند که بدون مداخله خارجی ها بوده  و از طریق مبارزات خلق های زحمتکش در افغانستان مستقر گردد، که برای صلح، پیشرفت، دموکراسی و آبادی دوباره کشور ضمانت دهد.  و حق استقرار چنین دولتی  را تنها مردم افغانستان دارند!

بتأسی از درک روند واقعی از اوضاع  و در پاسخ عملی به الزامات آنست که کمیته تدارک از همه عناصر و نیروهای مترقی و آزادیخواه، اعم از افغانستانی و غیر افغانستانی، بدینوسیله دعوت بعمل میآورد که در تلاش برای پی ریزی یک اتحاد عمل فراگیر مبارزاتی ضد امپریالیسم و ارتجاع، بر زمینه مقاومت در برابر تهاجم جنایتکارانه امپریالیستی به افغانستان بمثابه یک واکنش عاجل و ضروری، با این فراخوان اعلام همبستگی نمایند!

تهاجم امپریالیست های جنایتکار به افغانستان را محکوم نماییم!

خلق های سراسر جهان، متحدانه علیه امپریالیسم و ارتجاع مبارزه کنیم!

از نیرو ها و افراد مترقی بخواهیم فراخوان را امضا کنند!

فراخوان را به زبان های مختلف  و وسیع پخش کنیم!

حول این فراخوان مبارزات مختلف را  سازمان دهیم!

 

                                                                        کمیته تدارک ضد تهاجم امپریالیستی به افغانستان

                                                                        شماره تلفون ما:  ۱ ۲ ۱ ۸ ۲ ۹ ۸ ۹ ۷ ۱ ۰ ــ ۹ ۴ ۰ ۰

 

************

******

***

تا کنون تشکلات زیر از این فراخوان حمایت کرده اند:

اتحاد مبارزه برای دموکراسی مردمی  در افغانستان

سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی در آلمان

سازمان پیکار برای نجات افغانستان ( اصولیت انقلابی پرولتری )

سازمان جوانان دموکرات افغانستان

سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی ــ افغانستانی ) ــ واحد فرانکفورت

 

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu