بابا نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی Welcome to baaba

WWW.Baaba.eu

ــ  منیر احمد طاهری یک مرد فریبکار و رحیمه یک زن فریب خورده است

ــ  عمل وحشیانه یانکی های امریکایی را در هفت اکتبر تقبیح میکنیم

ــ  مقاومت علیه اشغالگران و خائنین ملی دست نشانده شان را سرتاسری نماییم

ــ  بغایت حیرت انگیز و بی نهایت دردآور!!!

ــ  بازهم به پیشگاه جنبش!

ــ  به پیشواز جنبش!

ــ  گفتنی یی از (بابا)

ــ  20  اگست ـ  روزی که شاه شجاع را باید "انتخاب" نمایند!

ــ  انتخابات پوشالی آینده، نمکی بر ناسور ملت ماست

ــ  سرنوشت معلم در گرو آزادی کشور!

ــ  بیانیه مشترک جمعی از ملی ــ دموکرات های افغانستان در هالند

ــ  اعلامیه "جمعیت  انقلابی زنان افغانستان" (راوا)

ــ  اول ماه مه ــ روز تجدید تعهد به انقلاب پرولتری

ــ  گرامی باد اول ماه می ( روز جهانی کارگر )

ــ  با درفش سرخ پرولتری به پیشواز روز جهانی کارگر، به پیش!

ــ  "هفت ثور" و "هشت ثور" دو روز سیاه و دو رویداد ننگین تاریخی!

ــ  "هفت ثور" یا "غده سرطانی" در وجود ملت ما   

ــ هشتاد و نهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان

ــ بمناسبت بیست و هشتم اسد

در پاسخ به فراخوان گوتینگن

 روز جهانی کارگر گرامی باد

 مرده های متحرک

 جان یکی از رهبران نپال در خطر است

 امپریالیسم و مبارزه ضد تروریستی

انتخابات پارلمانی و فرجام پروسه دموکراتیسم

 از تسلیم طلبی تا تروریسم

 حمام خون در فلوجه

انتخابات یا انتصابات ؟!

مسئله امنیت و منطق امپریالیسم

اطلاعیه جبهه متحد ضد امپریالسم و ارتجاع

کمدی لویه جرگه و شاه شجاع سوم

طنز تاریخ

فراخوان کمیته تدارک

 طرح پیشنهادی اولین اعلامیه